Sake

Matsumi, Nagano

Sparkling Origarami Junmai 0,75l

92

Gekkeikan, Kyoto

Nigorizake Nigori 0,3l

40

Chikurin, Okayama

Leichtigkeit Junmai Ginjo 0,72l

77

TOKO, Yonezawa

Pure Rice Junmai 0,72l

77

Jozen Mitsunogotshi, Niigata

Nigori Junmai Ginjo 0,3l

40